Postcard

Jouw eigen VW bus T1, T2, T3… op een prentbriefkaart? • Your VW T1, T2, T3… on a postcard?

Jouw auto vind je natuurlijk het mooist en dat laat je het liefst aan de hele wereld zien! Volkswagenbussen.nl heeft een superleuke actie. Stuur ons een supermooie foto van je auto en als wij jouw foto selecteren dan maken we daar een prentbriefkaart van. Jij ontvangt er dan 100 stuks !

According to you, your car is the most beautiful one in the world! Volkswagenbussen.nl has a super fun action. Send us a super nice picture of your car. If we select yours we will make a postcard of it and you receive 100 pcs.!

De regels :

 1. Stuur een bericht via onderstaand formulier en wij sturen jouw een link waarmee je je foto kunt uploaden.
 2. Op de foto mogen geen mensen aanwezig zijn, dus alleen je auto tenzij de persoon op de foto uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onderdeel uitmaakt van de sfeer op de foto.
 3. Na ontvangst van je foto zullen wij deze beoordelen en je laten weten of de foto in aanmerking komt.
 4. De foto dient door jezelf te zijn gemaakt.
 5. De foto die je instuurt wordt eigendom van Volkswagenbussen.nl en/of haar eigenaren, zowel het intellectueel eigendom als het auteursrecht.
 6. Wordt je foto uitgekozen dan mag je deze zelf niet meer publiceren.
 7. De foto dient op hoge resolutie te worden aangeleverd.
 8. Is je foto geselecteerd dan ontvang je 100 x de prentbriefkaart gratis.
 9. Met het inzenden van je foto vrijwaart je volkswagenbussen.nl en/of haar eigenaar van elke vorm van aansprakelijkheid jegens eigendomsrechten op de ingestuurde foto.
 10. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

De rules :

 1. Send us a message using the form below an do we do send you a link with which you can upload the picture.
 2. No people may be present on the photo, so only your car unless the person in the photo has given his explicit permission and is part of the ambiance of the photo.
 3. After receiving your photo we will assess it and let you know if the photo is eligible.
 4. The photo must have been made by yourself.
 5. The photo you submit becomes the property of Volkswagenbussen.nl and / or its owners, both intellectual property and copyright.
 6. If your photo is selected, it is not allowed you publish it yourself.
 7. The photo must be delivered at high resolution.
 8. If your photo is selected, you will receive 100 x the postcard for free.
 9. By submitting your photo, you will indemnify volkswagenbussen.nl and / or its owner for any form of liability towards property rights on the submitted photo.
 10. No correspondence can be made about the results.

  Stuur mij de link voor het versturen van mijn foto(s) / Send me the link for submitting the picture(s)

  Ja/Yes Ik heb de regels gelezen en ga ermee akkoord. / I have read and agree the rules.