Partner

Partner van Volkswagenbussen.nl
Helpt u mee deze website uit te bouwen? Met uw bijdrage kan ik de website uit blijven breiden. Met voldoende capaciteit kunnen er volop foto’s worden geplaatst. Verder worden er promotiematerialen gemaakt om de aandacht voor de website te vergroten.
Uw kosten? Voor slechts €10,- per maand (méér mag natuurlijk) staat uw banner in de zijkolom. Wellicht ten overvloede, maar uw reclame moet wel gerelateerd zijn aan het onderwerp van de website : auto’s! En dan bij voorkeur Volkswagen bussen.

Een banner is 290×40 pixels groot.

Partner from Volkswagenbussen.nl
Would your help to expand this website? With your your contribution can I expand the website. With sufficient capacity I don’t have to be selective with pictures. Furthermore, promotional materials are made to increase the attention for the website. For only €10,- a month (more is welcome of course) your banner is in the right column. Perhaps superfluously, but your advertising must be related to the subject of the website: cars! And preferably Volkswagen buses.

Your banner is 290×40 pixels.

Tarieven / rates:

Type : Description Rate Duration Min. Period
T1 Link at the linkpage without backlink € 10,- one year one year
T2 Banner 290×40 pixels, right column

+ 1 times a year a free promotional message + a free page about your company complete with Seo technic and backlinks

€ 10,- month 12 months
T3 Promotional message (front-page and social media) € 25,00 each message
Geen doorlopend verplichting. U ontvangt na 10 maanden een herhaald verzoek. No ongoing commitment, you will receive a repeated request after 10 months.
alle tarieven zijn exclusief btw 21% • All rates are exclusive Vat 21% • U ontvangt een factuur • you will receive an invoice.

Aanmelden als partner / become partner :