Disclaimer

Disclaimer: This website and the company it represents are entirely independent of Volkswagen AG.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van volkswagenbussen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij volkswagenbussen.nl.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met volkswagenbussen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Volkswagenbussen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Volkswagenbussen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van volkswagenbussen.nl op deze pagina.

Cookies.

Cookies and How They Benefit You

This website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites

Our cookies help us:

  • Make our website work as you’d expect
  • Offer you free services/content (thanks to advertising)
  • Improve the speed/security of the site
  • Allow you to share pages with social networks like Facebook
  • Continuously improve our website for you
  • Make our marketing more efficient (ultimately helping us to offer the service we do at the price we do)

We do not use cookies to:

  • Collect any personally identifiable information (without your express permission)
  • Collect any sensitive information (without your express permission)
  • Pass personally identifiable data to third parties
  • Pay sales commissions